Násoska
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
* dark side of the Czech scouts *

dvacáté páté číslo

Násoska POPRVÉ SPATŘEN! HROZNATÍN - LÉTO 2010

 

O b s a h

(p)úvodník

Kronyka naszich dnow a snów

Z praktických příruček vesničana:
Jaxe ti šlape... (v roce 2009 a 2010)

T.E.M.N.É.   P.Ú.D.Y.
Tajnosti klášterní vrchnosti

O táboře, o táborech (pro pamětníky)

Baby camp v Hroznatíně 2009 očima kronikářů:

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

6. den

7. den

Táborová kronika 2010 v obrazech kronikářů

Jaxe dostat do vlastní garáže

Oliheň - chapadlo dvacáté druhé
Tequila - z darů pouště

Hospody, hospody a restaurace
Hostinec Koruna

Mám depresi rád aneb co rád poslouchá vyšinutý Víťa

Vyřešit psa! (nekrolog)

Poslední strana